Total Pageviews

Sunday, July 19, 2020

PHÂN ƯU
PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn:
Nhạc phụ của Anh Lê Đình Cai tức là thân phụ của Chị Võ Thị Hạ là:

 Cụ Ông VÕ CỪ
Pháp danh Thiện Bích

Nguyên Quản Đốc Trung Tâm Chiêu Hồi Quân Đoàn I và II.
Đã từ trần ngày 17 tháng 7 năm 2020
(Nhằm vào ngày 27 tháng 5 năm Canh Tý)
Tại Regional Medical Center, San Jose, California, Hoa Kỳ.

HƯỞNG THƯỢNG THỌ 96 TUỔI

Xin thành kính phân ưu cùng anh chị Cai Hạ và tang quyến, nguyện cầu hương linh Cụ Ông sớm siêu sinh tịnh độ.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
*
HỘI ĐỒNG HƯƠNG VÀ THÂN HỮU QUẢNG TRỊ BẮC CALINo comments:

Post a Comment