Total Pageviews

Sunday, April 12, 2020

PHÂN ƯU THÂN MẪU ĐỒNG HƯƠNG LÊ TIẾN
PHÂN ƯU

Được tin buồn:
Thân mẫu của đồng hương Lê Văn Tiến
*
 Là Cụ Bà LÊ CHẾ
Nhũ danh LÊ THỊ PHÙ
Pháp Danh NGUYÊN THỬ
Đã mãn phần vào ngày 05 tháng 4 năm 2020 , nhằm ngày 13 tháng 3 năm Canh Tý tại Triệu Phong, Quảng Trị, Việt Nam.

HƯỞNG THƯỢNG THỌ 94 TUỔI

Thành kính phân ưu cùng anh Lê Văn Tiến và tang quyến,
nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm được siêu sinh tịnh độ.
*
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Trị Bắc Cali, USA.
*