Total Pageviews

Monday, March 16, 2020

PHÂN ƯU
PHÂN ƯU

Được tin buồn:

Ông Martin NGUYỄN KHÁNH SƠN
Sinh ngày 24 tháng 10 năm 1939 tại Nghệ An, Việt Nam.
Nguyên Sĩ Quan Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt.

Là Phu Quân của Bà HUỲNH THỊ VÂN HƯƠNG
Đã được Chúa gọi về vào ngày Chúa Nhật 15 tháng 3 năm 2020
tại Alameda, California, USA.

HƯỞNG THỌ 82 TUỔI

Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh Martin Nguyễn Khánh Sơn sớm về cõi thiên đàng đầy ơn phước.

*
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Hội Đồng Hương Và Thân Hữu Quảng Trị Bắc Cali.

*

No comments:

Post a Comment