Total Pageviews

Sunday, February 16, 2020

PHÂN ƯU BÀ HOÀNG XUÂN LÃMPHÂN ƯU

Nhận được tin buồn
Bà Quả phụ Trung Tướng HOÀNG XUÂN LÃM
Nhủ danh: NGUYỄN THỊ LÊ HỒNG
Pháp danh Thân Chơn

Đã từ trần ngày 13 tháng 2 năm 2020 tại thành phố Davis CA, USA.

HƯỞNG THỌ 88 TUỔI

Linh cửu hiện quàng tại Oak Hill Memorial Park,
300 Curtner Avenue, San Jose, CA 95125
 *

Xin Thành Kính Phân Ưu Cùng Tang Quyến,
Nguyện Cầu Hương Linh Bà Trung Tướng Sớm Được Siêu Sinh Tịnh Độ.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
*

HỘI ĐỒNG HƯƠNG & THÂN HỮU QUẢNG TRỊ BẮC CALI, USA.


 ***


1 comment:

  1. Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến,
    Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm đuợc siêu linh tịnh độ.
    Phạm văn Phú và gia đình

    ReplyDelete