Total Pageviews

Thursday, January 9, 2020

PHÂN ƯU Ông NGUYỄN VĂN NGÃI
PHÂN ƯU

Nhận Được Tin Buồn

Ông NGUYỄN VĂN NGÃI
Pháp danh Quảng Hương
Quê quán Nam Phổ, Phổ Tây, Phú Vang, Thừa Thiên
Cựu Sĩ Quan QLVNCH
Cựu Tù Nhân Chính Trị

 Là phu quân của Bà Lưu Thị Thanh Mai
Thành viên Ban Điều Hành Hội Đồng Hương & Thân Hữu Quảng Trị Tị Nạn Cộng Sản Bắc Cali.

Đã từ trần lúc 4:15 chiều ngày 05 tháng 01 năm 2020
( Nhẳm ngày 11 tháng 12 năm Kỷ Hợi )
Tại San Jose, California, Hoa Kỳ.

HƯỞNG THỌ 79 TUỔI

Xin phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh Ông Nguyễn Văn Ngãi sớm siêu sinh tịnh độ.
*
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

HỘI ĐỒNG HƯƠNG VÀ THÂN HỮU QUẢNG TRỊ BẮC CALIFORNIA

***
CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin đến bà con Nội Ngoại cùng bằng hữu: Chồng, Cha, Ông Nội, Ông Ngoại  của chúng tôi là:

ÔNG NGUYỄN VĂN NGÃI
Pháp danh Quảng Hương
Cựu Sĩ Quan QL / VNCH
Cựu Tù Nhân Chính Trị, Trại 4 Bình Điền.

Sinh ngày 02 tháng 02 năm 1940 (Canh Thìn)
Tại Nam Phổ, Phổ Tây, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên.
Đã từ trần lúc 4 giờ 13 chiều, ngày 05 tháng 01 năm 2020.
(Nhằm ngày 11 tháng Chạp năm Kỷ Hợi)
Tại Bệnh Viện Regional Medical Center, San Jose, California , Hoa Kỳ.

HƯỞNG THỌ 79 TUỔI.

Linh cửu quàng tại Oak Hill Funeral Home & Memorial Park - Sunshine Chapel
300 Curtner Ave, San Jose CA 95125

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
* Chủ Nhật, ngày 19 tháng 01 năm 2020 - Sunshine Chapel
     - 09:30 am  -  10:30 am       Lễ Khai Kinh, Nhập Liệm, Phát Tang
 - 10:30 am  -  4:30 pm   Thăm viếng
     - 05:00  pm -  6:00 pm   Đại Lễ Cầu siêu, Tụng kinh, Cúng cơm
   - 06:30  pm -  8:30 pm    Thăm viếng.
* Thứ Hai, ngày 20 tháng 01 năm 2020 - Sunshine Chapel
                                          - 10:30 am  -  11:30 am   Lễ Khiển Điện, Di Quan, An Táng
                       - 01:30 pm -  02: 30 pm  Thỉnh Hương Linh An Vị Tại Chùa Thiên Trúc.

Tang Gia Đồng Khấp Báo

Vợ: Lưu Thị Thanh Mai
Con trai: Nguyễn Văn Phú Thiện
Nguyễn Phú Quốc và các con
Con gái: Nguyễn Thanh Ý Nhi chồng và các con.

Liên Lạc: Phú (669) 265 8615

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG, XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU VÀ VÒNG HOA