Total Pageviews

Tuesday, November 19, 2019

THIỆP MỜI TÂN NIÊN CANH TÝ

HỘI ÐỒNG HƯƠNG & THÂN HỮU QUẢNG TRỊ

BẮC CALIFORNIA

Quang Tri Mutual Assistance Association of NorCal

T H I Ệ P   M Ờ I


HỘI NGỘ TÂN NIÊN CANH TÝ 2020

Chúc Mừng Năm Mới

Trân trọng kính mời quý vi tham dự

HỘI NGỘ TÂN NIÊN CANH TÝ 2020

Chủ nhật, 02 tháng 02, 2020
(nhằm ngày 9 tháng Giêng, Canh Tý)
Từ 10:30 giờ sáng đến 3 giờ chiều
@ Grand Fortune Seafood Restaurant
4100 Monterey Rd., Suite 108
San Jose, CA 95111

Trân trọng,


Trần Quốc Phiệt
Hội Trưởng
***
Để tiện việc sắp xếp, xin quý vị lấy PHIẾU THAM DỰ trước ngày 26/01/2020
(Giá ủng hộ:  $50:00/người)

Liên lạc: Ô Phiệt (408)858 7989;

Ô Hùng (408) 482 0733; Ô Học (408) 373 2114

hoặc email: hathaius@yahoo.com

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT

(KHAI MẠC ĐÚNG GIỜ)

  10-30 -11:00 AM: Ðón tiếp đồng hương & thân hữu

  11:00 AM - 11:45 PM: - Nghi thức khai mạc

- Lễ tưởng niệm hướng về Tổ Quốc

- Giới thiệu thành phần tham dự

- Lời chào mừng của Ban Tổ Chức

- Tường trình sinh hoạt năm 2019

- Trao bảng tuyên công

- Lì Xì đầu năm cho các cháu bé

- Trao phần thưởng khuyến học*

  12:00 PM: Tiệc thân mật, văn nghệ, & xổ số

  2:55 PM: Lời cảm tạ của Ban Tổ Chức

  *Hội viên có con em từ lớp 7 đến lớp 12 đạt điểm từ 3.8 trở 

       lên, muốn tham dự, vui lòng gởi bản sao phiếu điểm đến:

                   GS Lê Đình Cai

 3812 Deedham Ct., San Jose. CA 95148

   (Hạn chót là ngày 15 tháng 01 năm 2020. Xin ghi tên và số 

điện thoại của phụ huynh trên phiếu điểm để liên lạc.)
   
Chúng tôi rất mong sự đóng góp của đồng hương cho Quỹ 

Khuyến Học.

  Mọi chi phiếu gởi về: Quang Tri Mutual Assistance Association

                          2986 Mount Clare Dr., San Jose, CA 95148