Total Pageviews

Thursday, October 24, 2019

PHÂN ƯU ÔNG NGUYỄN HUẾPHÂN ƯU
Nhận tin buồn

Ông NGUYỄN HUẾ
Cựu Sĩ Quan Cảnh Sát Quốc Gia VNCH
Khóa 7 Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia

Đã từ trần lúc 4 giờ chiều ngày 22 tháng 10  năm 2019
(nhằm ngày 24 tháng 9 năm Kỷ Hợi)
Tại Bệnh Viện General Hospital
Thành phố Stockton, tiểu bang California, Hoa Kỳ.

HƯỞNG THỌ 69 TUỔI
 *
Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Ông Nguyễn Huế được thanh thoát về cõi vĩnh hằng.
*
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Trị Bắc California

********************* 


No comments:

Post a Comment