Total Pageviews

Thursday, October 17, 2019

PHÂN ƯU BÀ LỮ THỊ NGÒ


Nhận tin buồn

Bà LỮ THỊ NGÒ
Pháp Danh Tâm Diệu Lan
Quê quán Kim Đâu, Cam Lộ, Quảng Trị.
Hiền Thê của Ông LÊ CÔNG THƠ.

Đã tạ thế lúc 5:10 AM ngày 05 tháng 10 năm 2019 (nhằm vào giờ Mão, ngày 7 tháng 9, năm Kỷ Hợi tại Milpitas, California, USA

HƯỞNG ĐẠI THỌ 90 TUỔI
 *
Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Bà Lữ Thị Ngò sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Trị Bắc Cali.

*

No comments:

Post a Comment