Total Pageviews

Thursday, October 24, 2019

PHÂN ƯU ÔNG NGUYỄN HUẾPHÂN ƯU
Nhận tin buồn

Ông NGUYỄN HUẾ
Cựu Sĩ Quan Cảnh Sát Quốc Gia VNCH
Khóa 7 Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia

Đã từ trần lúc 4 giờ chiều ngày 22 tháng 10  năm 2019
(nhằm ngày 24 tháng 9 năm Kỷ Hợi)
Tại Bệnh Viện General Hospital
Thành phố Stockton, tiểu bang California, Hoa Kỳ.

HƯỞNG THỌ 69 TUỔI
 *
Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Ông Nguyễn Huế được thanh thoát về cõi vĩnh hằng.
*
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Trị Bắc California

********************* 


Thursday, October 17, 2019

PHÂN ƯU BÀ LỮ THỊ NGÒ


Nhận tin buồn

Bà LỮ THỊ NGÒ
Pháp Danh Tâm Diệu Lan
Quê quán Kim Đâu, Cam Lộ, Quảng Trị.
Hiền Thê của Ông LÊ CÔNG THƠ.

Đã tạ thế lúc 5:10 AM ngày 05 tháng 10 năm 2019 (nhằm vào giờ Mão, ngày 7 tháng 9, năm Kỷ Hợi tại Milpitas, California, USA

HƯỞNG ĐẠI THỌ 90 TUỔI
 *
Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Bà Lữ Thị Ngò sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Trị Bắc Cali.

*