Total Pageviews

Wednesday, September 11, 2019

PHÂN ƯU

Vô cùng thương tiếc nhận tin buồn
thân mẫu của bà Phạm Minh Tâm là nhạc mẫu của anh Thái Văn Hòa:

Cụ Cố Quả Phụ PHẠM VĂN TƯỜNG
Nhủ danh Anna Maria Vũ Thị Thược

Sinh quán Bất Bạt, Tây Sơn, Việt Nam.
Đã qua đời vào lúc 10 sáng, ngày 03 tháng 9 năm 2019 (05/8/Kỷ Hợi).

HƯỞNG THƯỢNG THỌ 93 TUỔI

Xin thành kính chia buồn cùng anh chị Thái Văn Hòa và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ Cố sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Trị Bắc Cali.

*****


No comments:

Post a Comment