Total Pageviews

Tuesday, August 20, 2019

PHÂN ƯU
Được tin buồn:

Cụ Ông LÊ ĐÌNH GIÁO
Pháp Danh: TÂM CHẾ

Quê quán: Làng Bồ Bản, Phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
Vừa tạ thế ngày 16 tháng 8 năm 2019
Tại San Jose, California, Hoa Kỳ
Hưởng Thọ: 94 tuổi
Tang lễ sẽ cử hành từ ngày 28/8 đến ngày 29/8/2019 (Hỏa táng)
Tại Oak Hill Funeral Home – San Jose

Xin thành thật chia buồn cùng tang quyến
Nguyện Cầu hương linh TÂM CHẾ LÊ ĐÌNH GIÁO
Sớm Vãng Sinh An Lạc Quốc

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
HỘI ĐỒNG HƯƠNG & THÂN HỮU QUẢNG TRỊ
BẮC CALIFORNIA