Total Pageviews

Wednesday, July 10, 2019

PICNIC HÈ 2019San Jose, ngày 28 tháng 6 năm 2019

THƯ MỜI THAM DỰ PINIC HÈ 2019


Hội Đồng Hương & Thân Hữu Quảng Trị Tị Nạn Cộng Sản Bắc Cali trân trọng kính mời quý đồng hương & thân hữu tham dự Picnic Hội Ngộ Hè 2019.

Địa điểm: Park BOGGINI

                  Góc Remington Way & Millbrook Drive
                  San Jose, CA 95148.
Thời gian: từ 11:00 AM đến 4:00PM 
                  ngày 28 tháng 7 năm 2019.

Đây là dịp để đồng hương gặp gỡ hàn huyên tâm sự. Có BBQ và thức ăn phục vụ trong thời gian sinh hoạt. Tuy nhiên mọi sự đóng góp ủng hộ chúng tôi rất hoan hỷ để bổ sung vào quỹ của hội.

Trân trọng, 
TM Ban Tổ Chức 
Hội Trưởng, 
Trần Quốc PhiệtLiên lạc:
Ông Trần Quốc Phiệt (408) 858 7989
Ông Nguyễn Ngọc Hùng (408) 452 0733
Bà Võ Thị Hạ (408) 642 0382
Ông Phạm Thái Học (408) 373 2114
Ông Nguyễn Ngọc Thụy (408) 204 3812
Ông Đinh Trọng Phúc (408) 9048403
Ông Hồ Đắc Nhơn (408) 646 3821