Total Pageviews

Friday, August 3, 2018

PHÂN ƯU
PHÂN ƯU


Được tin:

Bà MARIA LÊ THỊ DIỆU MY

Sinh ngày 8 tháng 5 năm 1944
Tại Làng Bồ Bản, Quận Triệu Phong,Tỉnh Quảng Trị
đã từ trần ngày 20 tháng 7 năm 2018
tại San Jose, California, USA

Hưởng thọ 74 tuổi

Linh cữu quàng tại
Oak Hill Funeral Home Memorial Park
300 Curtner Ave, San Jose, CA 95125


Xin thành kính chia buồn cùng tang quyến
Nguyện Cầu Hương Linh Bà Maria Lê Thị Diệu Hương sớm về nơi nước Chúa.


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Trị Bắc California

*****