Total Pageviews

Thursday, February 8, 2018

PHÂN ƯU Phao lô NGUYỄN VĂN DIỆU
PHÂN ƯU

Được Tin Buồn Đồng Hương Quảng Trị :

Ông Phao lô NGUYỄN VĂN DIỆUSinh ngày 20 tháng 12 năm 1943 tại Gio Linh, Quảng Trị, Việt Nam. Đã được Chúa gọi về lúc 8:30 sáng thứ Bảy, ngày 3 tháng 2 năm 2018 tại Oakland, California. 
Hưởng thọ 74 tuổi.


Chúng tôi xin chân thành chia buồn cùng tang quyến.
 Nguyện cầu hương hồn
Phao lô NGUYỄN VĂN DIỆU được sớm về nơi Nước Chúa.


Thành kính phân ưu

Hội Đồng Hương Quảng Trị Bắc Cali
Hội Liên Trường Quảng Trị Bắc Cali

*****

No comments:

Post a Comment