Total Pageviews

Wednesday, January 24, 2018

PHÂN ƯU Luật sư LÊ ĐÌNH HỒ

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn:
Em ruột của anh LÊ ĐÌNH BÌ
Giám đốc Viet Today TV ở San Jose là:

Luật sư  LÊ ĐÌNH HỒ

Sinh năm 1952 (Nhâm Thìn)
Quê quán làng Bồ Bản, Triệu Phong, Quảng Trị
Thuyền nhân tỵ nạn Cộng Sản định cư tại Úc Châu từ 1981.
Đã qua đời vào ngày 23 tháng 01 năm 2018 tại Sydney,Australia.

Xin chân thành chia buồn cùng anh chị Lê Đình Bì và tang quyến,
nguyện cầu hương linh anh Lê Đình Hồ sớm được siêu sinh tịnh độ.


Thành Kính Phân Ưu:

Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Trị Bắc Cali
Hội Liên Trường Quảng Trị Bắc Cali.


No comments:

Post a Comment