Total Pageviews

Wednesday, January 24, 2018

PHÂN ƯU Ông HOÀNG XUÂN ĐẠM
PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn:

Ông HOÀNG XUÂN ĐẠM


Cựu học sinh Nguyễn Hoàng (1957 - 1963)

Sinh năm 1943, làng Phúc Lộc, Triệu Phong, Quảng Trị.
Đã qua đời ngày 19 - 01 - 2018 tại Nam California,
Hưởng thọ 75 tuổi.

Xin chân thành chia buồn cùng Bà Hoàng Xuân Đạm và tang quyến,
nguyện cầu hương linh người quá cố an nhàn nơi Tây Phương cực lạc.

Thành Kính Phân Ưu

Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Trị Bắc Cali

Hội Liên Trường Quảng Trị Bắc Cali.


No comments:

Post a Comment