Total Pageviews

Saturday, December 23, 2017

CHÀO MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI 2018

 Inline image
NHÂN CHÀO MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI
*
Ban Điều Hành Hội Đồng Hương Và Thân Hữu Quảng Trị.

Kính Chúc Quý Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Trị tỵ nạn Cộng Sản miền Bắc Cali một mùa Giáng Sinh 2017 An Bình, và Năm Mới 2018 An Khang Thịnh Vượng.


TM / BĐH
Hội Trưởng
Trần Quốc Phiệt
Inline image