Total Pageviews

Tuesday, October 24, 2017

THÔNG BÁO TAN NIEN Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Trị Tỵ Nạn Cộng Sản Miền Bắc Cali

THÔNG BÁO

*

Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Trị Tỵ Nạn Cộng Sản Miền Bắc Cali

Trân trọng thông báo:

Ngày Hội Ngộ Tân Niên Mậu Tuất, 2018.

Địa điểm: Nhà hàng Grand Fortune Seafood Restautant, 4100 Monterey Rd, suite 108, San Jose, Ca 95111.
Thời gian: Chủ Nhật, ngày 25 tháng 2 năm 2018 (Mồng Mười tháng Giêng, năm MậuTuất), từ 10:00AM đến 3:00PM.

Ban Tổ Chức sẽ gởi giấy mời đến quý đồng hương và thân hữu 4 tuần trước ngày hội ngộ, và phát hành Phiếu Tham Dự cùng thời gian ấy.
- Để tiện việc sắp xếp kính mong quý vị lấy Phiếu Tham Dự, giữ chỗ hay đặt nguyên bàn cho gia đình ($40: 00 mỗi người).
- Có bàn dành riêng cho trẻ em với giá thấp hơn, nhưng yêu cầu cho chúng tôi biết trước.
- Nếu dùng chay, cũng xin thông báo, để tiện cho việc phục vụ riêng.

Liên lạc qua phôn:
Trần Quốc Phiệt (408) 858 7989
Nguyễn Ngọc Hùng (408) 842 0733
Võ Thị Hạ : (408) 624 0382
Phạm Thái Học (408) 373 2114
Đinh Trọng Phúc (408) 904 8403
Hồ Đắc Nhơn (408) 646 3821
 Liên lạc qua email:
Trần Quốc Phiệt : hathaius@yahoo.com
Nguyễn Ngọc Hùng : hungfami@gmail.com
Đinh Trọng Phúc : phuchue83 @gmail.com
Hồ Đắc Nhơn : nhonhd@yahoo.com

Về Giải Khuyến Học:
Như hằng năm, xin liên lạc với giáo sư Lê Đình Cai
(408) 363 1448 or (408) 667 0961
dinhle41@yahoo.comFriday, October 20, 2017

PHÂN ƯU
PHÂN ƯU

Nhận Được Tin Buồn
Ông VÕ ĐÌNH DỤC
Pháp danh MINH NGHĨA

Sinh ngày 19 tháng 10 năm 1946 (Bính Tuất) tại Thi Ông, Hải Vĩnh, Hải Lăng, Quảng Trị, Việt Nam.

Đã mệnh chung vào ngày 19 tháng 10 năm 2017, nhằm vào ngày 30 tháng 8 năm Đinh Dậu, tại Houston, Texas, USA.
Hưởng thơ 72 tuổi.

 *

Xin thành kính phân ưu cùng bà Quả Phụ Võ Đình Dục, nhủ danh Đỗ Thị Hoa và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Ông Võ Đình Dục sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.


Thành Kính Phân Ưu

Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Trị Bắc Cali
Hội Liên Trường Quảng Trị Bắc Cali.

Đồng kính bái
 *