Total Pageviews

Sunday, July 9, 2017

PHÂN ƯU


PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn:
Thân mẫu của anh Lê Đình Bì
(Thành viên Ban Điều Hành Hội Đồng Hương Và Thân Hữu Quảng Trị Bắc Cali)

Bà Quả Phụ LÊ ĐÌNH CHIÊM
Nhũ danh TRẦN THỊ KÝ

Sinh năm 1920 tại Quảng Trị, Việt Nam
Đã qua đời vào lúc 10 giờ15 phút tối thứ Năm ngày 6 tháng 7 năm 2017 (nhằm ngày 13 tháng 6 năm Đinh Dậu) tại bệnh viện Good Samaritan, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ.
Hưởng đại thọ 97 tuổi.
Linh cửu được đưa về an táng tại quê nhà:Làng Bồ Bản, Quận Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

*

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng anh chị Lê Đình Bì và tang quyến, nguyện cầu hương linh Cụ Bà kỵ hạc du tiên về miền miên viễn.

Thành Kính Phân Ưu

Hội Đồng Hương Và Thân Hữu Quảng Trị Bắc Cali.


No comments:

Post a Comment