Total Pageviews

Thursday, May 4, 2017

Tin Buồn: Cựu Trung Tướng VNCH HOÀNG XUÂN LÃM Từ Trần


Gen. Hoàng Xuân Lãm.jpg****************************************************
PHÂN ƯU

Được tin buồn:

Cựu Trung Tướng VNCH

HOÀNG XUÂN LÃM

Pháp danh: CHƠN LỊCH

Cựu Tư Lệnh Quân Đoàn I và Quân Khu 1
Cựu Chỉ Huy Trưởng Thiết Giáp QLVNCH
Sinh ngày 10 tháng 10 năm 1928 tại làng Phúc Lộc,
Xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị

Đã tạ thế ngày 02 tháng 5 năm 2017
Tại thành phố Davis, California, Hoa Kỳ

Hưởng Thọ 90 tuổi

Tang lễ sẽ cử hành tại Oak Hill Cemetery, San Jose

Xin thành kính chia buồn cùng bà Hoàng Xuân Lãm và tang quyến
Nguyện cầu hương linh Chơn Lịch Hoàng Xuân lãm
Sớm Siêu Sinh An Lạc Quốc

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

HỘI ĐỒNG HƯƠNG VÀ THÂN HỮU QUẢNG TRỊ
BẮC CALIFORNIA
                       ********************************************************
Tóm lược:

TIỂU SỬ CỰU TRUNG TƯỚNG HOÀNG XUÂN LÃM

Số quân 48/201 368
Sinh tháng 10-1928

Thân phụ Cụ Hoàng Trọng Thuần
Thân mẫu Cụ Hồ Thị Đạt

Phu nhân Bà Nguyễn Thị Lê Hồng
Sanh hạ: 1 trai, 4 gái.
- Hoàng Nguyễn Phương Liên
- Hoàng Nguyễn Phương Lan
- Hoàng Nguyễn Phương Dung
- Hoàng Anh Tuấn
- Hoàng Nguyễn Phương Nam
(tất cả đầu tốt nghiệp đại học)

Nguyên là giáo chức, theo học khóa 3 Trần Hưng ĐạoTrường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt năm1950.
- 1951 Tốt nghiệp cấp bậc Thiếu Úy
- 1952  Theo học khóa căn bản Thiết Giáp tại trung tâm huấn luyện thiết giáp Viễn Đông tại Cap Saint Jacques (Vũng Tàu)
- 1953 Thăng cấp Trung Úy (ngày 26-5)
Chi đội trưởng chi Đội 4 Thám Thính, đồn trú tại Cao Nguyên Trung Phần, Tham gia chiến dịch chống Bình Xuyên.
- 1955 Thiếu Tá Trung Đoàn Trưởng (tháng 10/55) Trung Đoàn 1 Kỵ Binh Thiết Giáp.
sau đó cải danh là Trung Đoàn 1 Thiết Giáp.
1957 Trung Tá Chỉ Huy Trưởng Thiết Giáp Binh tại trại Trần Hưng Đạo.
- 1959 Theo học Chỉ Huy Tham mưu tại Leavenworth, Kansas, Hoa Kỳ.
- 1960 Phục vụ tại trường Đại Học Quân Sự (tiền thân chỉ huy và tham mưu)
- 1963 Đại Tá Tư Lệnh Sư Đoàm 23/BB (ngày 14/12).
- 1964 Vinh thăng Chuẩn Tướng (11-8)
Tư Lệnh Sư Đoàn 2/BB (ngày15-10)
- 1965 Vinh Thăng Thiếu Tướng
-1966 Kiêm nhiệm Tư Lệnh QĐ I/ Vùng I Chiến Thuật (ngày 30-5)
- 1967 Vinh thăng Trung Tướng nhiệm chức(tháng 7)
- 1968 Vinh thăng Trung Tướng thực thụ (19-6)
- 1971 Tư Lệnh Hành Quân Lam Sơn 719.
- 1972 Phụ tá Tổng Trưởng Quốc Phòng (tháng 5)
- 1975 Di tản, định cư tại Davis, Cali, USA.

HUY CHƯƠNG

- Bảo Quốc Huân Chương Đệ Nhị Đẳng
- 20 Huy chương Nhành Dương Liễu
- Nhiều huy chương Quân Sự và Dân Sự khác.

Huy chương ngoại quốc

- 4 Huy chương Hoa Kỳ
- Huy Chương Tổng Thống Park Chung Hee
- 2 Huy Chương Tổng Thống Trung Hoa Dân Quốc Tưởng Giới Thạch.

Tài liệu tham khảo:
Lược Sử Quân Lực Việt Nam Công Hòa
của các tác giả: Trần Ngọc Thống, Hồ Đắc Huân, Lê Đình Thụy.

Trần Quốc Phiệt

(sưu tầm)
=============================== 

MỘT VÀI HÌNH ẢNH SINH HOẠT SAU CÙNG CUẢ CỰU TRUNG TƯỚNG HOÀNG XUÂN LÃM 
tham dự Tân Niên với Hội Đồng Hương QT Bắc California Tết Ất Dậu 2005tham dự Đại Hội Thiết Giáp Bắc California 24/5/2015


No comments:

Post a Comment