Total Pageviews

Sunday, November 27, 2016

THIỆP MỜI HỌP MẶT TÂN NIÊN ĐINH DẬU - 2017

HỘI ÐỒNG HƯƠNG & THÂN HỮU

QUẢNG TRỊ

BẮC CALIFORNIA

QUANGTRI MUTUAL ASSISTANCE

ASSOCIATION OF NORCAL

    Chúc Mừng Năm Mới THIỆP MỜI

HỌP MẶT TÂN NIÊN
ĐINH DẬU - 2017


Kính gởi: Quý đồng hương và thân hữu

 QUẢNG TRỊ


Trân trọng kính mời quý đồng hương
và thân hữu Quảng Trị cùng gia đình đến tham dự

   Ngày Hội Ngộ Tân Niên ĐINH DẬU-2017

Chủ nhật, 12 tháng 02 năm 2017
(nhằm ngày 16 tháng Giêng / Đinh Dậu)
Từ 10 giờ sáng tới 3 giờ chiều

Tại Hellyer Elementary School

Số: 725 Hellyer Avenue
San Jose, CA 95111
Để cùng Nhớ về Quê Hương
sau 42 Năm Lưu Vong
Sự hiện diện của quý vị nói lên nỗi ưu tư về Quê Hương, Đất Nuớc và Truyền thống “Ly hương bất ly Tổ” của dân tộc Việt.
Ngày Họp Mặt Ðồng Hương hàng năm cũng là dịp để các thế hệ sinh ra và lớn lên trên quê hương thứ hai, có cơ hội hiểu biết thêm về nguồn cội của mình. Xin hãy đưa các con cháu đến tham dự…

Trân trọng,
San Jose, ngày 10 tháng 01-2017
TM. Ban Tổ Chức

Trần Quốc Phiệt

Hội Trưởng

*****
Về Ngày Hội Ngộ Tân Niên: Bà con Quảng Trị-Ðông Hà & thân hữu có hảo tâm yểm trợ tài chánh, xin liên lạc với ông PHIỆT, Hội Trưởng(408)858-7989; Ðinh Phúc, (408) 904-8403; Hiệp-Thìn (408) 621-8607; Hiền-Hoa (408) 807-1376; Nhơn (408) 646-3821. 
Ngân phiếu xin ghi:
Quangtri Mutual Assistance Association,
 gửi về:         
      Ô. TRẦN QUỐC PHIÊT
        2986, MtClare, San Jose, CA 95148

Chương Trình Tổng Quát

10-11:00 AM: Ðón tiếp đồng hương & thân hữu
11:05 AM đến 12:35 PM
  • Nghi thức Khai Mạc (Chào cờ & Mặc niệm)
          Giới thiệu một số quan khách
         Lời chào mừng của Ban Tổ Chức -
       Lễ Dâng Hương lên bàn thờ Giang Sơn
          Tường trình Sinh Hoạt Năm 2016
  Báo cáo tài chánh
Mừng THỌ các vị cao niên nhất trong ngày Hội Ngộ
Mừng tuổi các cháu tuổi nhỏ nhất trong ngày Hội Ngộ
         Lì Xì đầu năm cho các cháu bé
           Trao Phần Thưởng Khuyến Học

12:35 PM: Ăn trưa với các món quê hương
1:20 PM-3:00 PM:Văn Nghệ và xen kẻ
                   Xổ Số May Mắn Ðầu Xuân
3:05: Ban Tổ Chức Cạm Tạ


GIẢI KHUYẾN HỌC

   Hội Viên có con em từ lớp 7 đến lớp 12 (có điểm từ 3.8 trở lên), muốn tham dự vui lòng  gởi bản sao phiếu điểm đến GS Lê Đình Cai,
     hạn chót là ngày 02.tháng 02.năm 2017.
   Xin ghi tên và số điện thoại của phụ huynh trên phiếu điểm để liên lạc.

    Kể từ năm 2017, Hội sẽ vinh danh các tân khoa Quảng Trị (từ MA trở lên) để cùng tự hào về ngạch đất quê hương. Xin quý phụ huynh gửi bản sao văn bằng đến:
GS Le Dinh Cai ,3812 Deedham Ct ,
San Jose.CA 95148 .DT :408 363 1448.
   Chúng tôi  rất mong sự đóng góp của đồng hương cho Quỷ Khuyến Học. Chi phiếu gởi về
     ông Trần Quốc Phiệt, (memo: KhuyenHoc).


Tuesday, November 8, 2016

CUỘC HỌP TRÙ BỊ NGÀY HỘI TÂN NIÊN ĐINH DẬU 2017
HỘI ĐỒNG HƯƠNG VÀ THÂN HỮU QUẢNG 

TRỊ BẮC CALIFORNIA

BIÊN BẢN CUỘC HỌP TRÙ BỊ NGÀY HỘI 

TÂN NIÊN ĐINH DẬU 2017

Địa điểm:    Tư gia Anh Chị  PHẠM THÁI HỌC:
1231 Summer Blossom Ave. San Jose
Thời gian:    3:30PM đến 7:00 PM  NGÀY 6/11/2016
Thành phần tham dự: Ban Cấp Hành Hội và quý vị trong Ban Điều Hành.

NỘI DUNG
Mục đích: Chuẩn bị cho ngày hội ngộ tân niên Đinh Dậu 2017 sắp tới. Số người tham dự hơn 20
người, tất cả đều nằm trong Tân Ban Chấp Hành Hội.
Mở đầu buổi họp, Ông Hội Trưởng cám ơn anh chị Học Sâm đã có nhã ý mời BCH họp tại tư gia
và cũng chào mừng cùng chúc sức khoẻ của tất cả quý anh chị hiện diện tham dự.
Xác định địa điểm và cách tổ chức:

Địa Điểm: Hội Trường Trường Tiểu Học Hellyer Elementary School như mọi năm:
725Hellyer Ave
San Jose, Ca 95111 - 1523
Thời gian: 10:00 AM -3:00 PM

Phân công trách nhiệm:

- Trưởng ban tổ chức: (Điều hành Tổng Quát): Ông Hội Trưởng Trần Quốc Phiệt, với sự giúp đỡ
của Hội phó nội vụ Ông Nguyễn Ngọc Hùng và Hội Phó ngoại Vụ Bà Võ Thị Hạ. Ngoài ra các
vị trong ban Tham Vấn đều được mời tham gia trong từng lãnh vực quen thuộc.
- Thuê mướn hội trường và đóng bảo hiểm: G/s Trịnh Huy Trường, Nguyễn Ngọc Hùng
-Trang hoàng khánh tiết: Nguyễn Ngọc Hiền, Lê Hiệp, Hoàng Thưởng, Nguyễn Văn Ngãi ...
(+thân hữu Bình Điền đã hứa, nhờ anh Ngãi liên lạc).
- Làm panel mới: mẫu trình bày do GS Nguyễn Châu (treo trước cửa chính vào Hội Trường)
font đề bảng mới như sau: (sẽ treo ở ngoài)
                                                                 
NGÀY HỘI ĐỒNG HƯƠNG & THÂN HỮU
QUẢNG TRỊ
BẮC CALIFORNIA

- Ngoài ra GS Châu sẽ tìm phong bàn thờ với ý nghĩa Vọng Bái Chư Vị Thần Hoàng, Tiền Khai Khẩn Hậu Khai Canh thuộc địa danh Quảng Tri

   Thông tin Quảng bá:

1-Thời gian đăng thông báo: Báo Calitoday và các báo khác cùng Radio Phố Đêm. Thời
gian vào đầu tháng Hai 2017

2-Vietoday: Giám Đốc Lê Đình Bì sẽ giúp vấn đề phát tin 1 tuần vào tháng 12/2016 và
tháng 1/2017 cho các tiểu bang xa. Sau đó sẽ liên tục đọc trên TV vào đầu tháng Hai  /
2017 tại địa phương.  Sau ngày Hội 1 tháng sẽ phát lại trên băng tần 2079 cho người ở
tiểu bang xa.

Hai Talkshow: Giám Đốc Vietoday sẽ có 1 Talkshow trước ngày Hội 1 tuần lễ.

GS Châu sẽ hướng dẫn 1 TALKSHOW trên CALITODAY

3- In Thiệp Mời: sau khi thuê xong hội trường chắc chắn mới in thiệp mời, trong thiệp
mời có phổ biến Giải Khuyền Học. Gởi ra trước ngày Hội Ngộ 3 tuần lễ. (G/S Châu nhận
giúp...)

Văn Nghê

1-Anh Trưởng ban Văn Nghệ Lê xuân Suyền đảm trách ban văn nghệ chủ yếu "cây nhà lá vườn" trong Hội. Khách phương xa chỉ tham dự với tính cách khách mời.

2- Anh Suyền chịu trách nhiệm MC chính trong ban văn nghệ và toàn quyền phối trí thời gian cùng phân công hay sắp đặt người và bài hát.

3-Ban nhạc anh Suyền lo xong cũng như mời sự cộng tác một số ca sĩ chuyên nghiệp

Điều Hợp Buổi Lễ : các anh Nguyễn Ngọc Thuỵ và Đinh trọng Phúc

-  Chương Trình do MC chính THUỴ nắm. Xong từng phần mới giao qua cho MC văn nghệ và có thể xen vào lại khi cần thiết.

Ẩm Thực

 1- Chị Hoa tình nguyện làm Trưởng Ban

2-Dự trù 300 khẩu phần-  đã cho biết phần dự chi năm ngoái và không nhất thiết phải ngang  đó

3- Đã họp với quý chị trong BCH về các món và đồng ý giao trách nhiệm từng món ẩm thực cho từng chị. Tất cả đều đã đồng thuận trong buổi họp này. Có bàn bạc về chuyện đảm trách nhân sự phụ nữ trong khi phân phối ẩm thực

4- Vào buổi họp trù bị thứ 2 sẽ bổ khuyết thêm

Ban Tiếp Tân

1-Chị Lê Đình Vọng trưởng ban: phụ tá các chị Huệ, Thuỷ, Tình, Oanh...

2- các  anh Phạm Thái Học và Đinh Trọng Phúc tiếp đón quan khách - ghi danh sách khách mời để giới thiệu

 3-Ban tiếp tân phải ngồi không bỏ bàn trống sớm?

Khuyến học và Quà Tăng

1- GS Lê Đình Cai trưởng ban Khuyến Học đề nghị lập danh sách từ cấp 2 trở lên Đại Hoc (Thạc sĩ tới Tiến Sĩ ), tất cả đồng ý.

2- Kết quả đã tốt nghiệp tính theo niên khoá cuối 2016

3-Bảng vinh danh dành cho các em tốt nghiệp Đại Học của các Đại Học có vị thế tại Mỹ như UC hay private schools...

Báo Cáo Thủ Quỷ

1- Anh Hồ Đắc Nhơn  đã báo số tồn quỹ trong tại nhà băng trong buổi họp

2-Lưu ý hoá đơn rõ ràng để chi trả lại

3- Quỹ Khuyến Học dư GS Cai đã gửi tại thủ quỹ  

Gầy dựng thế hệ trẻ

Ông Hội Trưởng đã nêu ý kiến vấn đề gầy dựng thế hệ trẻ tiếp nối, sẵn sàng tổ chức buổi hội ngộ riêng cho các em. Trong đó hội đề bạt các con em ưu tú và tâm huyết của anh chị Lê Đình Cai, của chị Ni...Yêu cầu các gia đình QT khuyến khích con em tham gia sinh hoạt trong nhóm trẻ Quảng Trị.

Định Ngày Tổ Chức

Ngày Hội Ngộ sẽ là ngày 12 tháng Hai, năm 

2017 (nhằm ngày 16 tháng Giêng Đinh Dậu)

- Sẽ có buổi họp kiểm tra cuối cùng vào ngày 5

 tháng 2, 2017 (9 tháng Giêng Đinh Dậu) tức 

trước ngày Hội đúng 1 tuần.

 Buổi họp chấm dứt lúc 7 :00 PM. 

Nhìn chung buổi họp đã diễn ra trong bầu không khí thân thiện, đầm ấm mang đầy tính xây dựng tình đổng hương, đổng cảnh nơi đất khách quê người.
                                                                               
====================================== 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NGÀY HỌP TRÙ BỊ 

(left to right)CÁC ÔNG NGUYỄN NGỌC HÙNG, PHẠM THÁI HỌC, HOÀNG THƯỞNG, LÊ XUÂN SUYỀN, NGUYỄN CHÂU

các bà: Nguyễn VÂn Thìn, Hương (chị Phiệt) Tuý Huệ, Bảo Kiếm

                              các ông: Đinh trọng Phúc, Hồ Đắc Nhơn, Lê Hiệp
                    các bà: Võ thị Hạ, Thuý Nga, Hoàng thị THÌNH, Mai (bà Ngãi)

                                      các ông: Lê xuân Suyền, GS Nguyễn Châu

                                    2 ÔNG NGUYỄN NGỌC HÙNG, PHẠM THÁI HỌC,
                                                                    Tuy Hue
                                                     Chị Phan thị Hồng Hoa
                                                  Ông HT Trần quốc Phiệt
                                                     GS Lê Đình Cai, ông Nguyễn Hiền, Ông HT Trần quốc Phiệt