Total Pageviews

Thursday, July 21, 2016

PICNIC HÈ LIÊN TRƯỜNG QUẢNG TRỊ: Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016
Thân ái kính mời quý vị đang ở Bắc California tham dự 

PICNIC HÈ LIÊN TRƯỜNG QUẢNG TRỊ: Chủ Nhật, 14

 tháng 8, 2016 @ 11 giờ sáng tại Công Viên Boggini,

 góc đường Remington Way và Millbrook Drive, 

TP San Jose, CA 95148.

No comments:

Post a Comment