Total Pageviews

Sunday, November 27, 2016

THIỆP MỜI HỌP MẶT TÂN NIÊN ĐINH DẬU - 2017

HỘI ÐỒNG HƯƠNG & THÂN HỮU

QUẢNG TRỊ

BẮC CALIFORNIA

QUANGTRI MUTUAL ASSISTANCE

ASSOCIATION OF NORCAL

    Chúc Mừng Năm Mới THIỆP MỜI

HỌP MẶT TÂN NIÊN
ĐINH DẬU - 2017


Kính gởi: Quý đồng hương và thân hữu

 QUẢNG TRỊ


Trân trọng kính mời quý đồng hương
và thân hữu Quảng Trị cùng gia đình đến tham dự

   Ngày Hội Ngộ Tân Niên ĐINH DẬU-2017

Chủ nhật, 12 tháng 02 năm 2017
(nhằm ngày 16 tháng Giêng / Đinh Dậu)
Từ 10 giờ sáng tới 3 giờ chiều

Tại Hellyer Elementary School

Số: 725 Hellyer Avenue
San Jose, CA 95111
Để cùng Nhớ về Quê Hương
sau 42 Năm Lưu Vong
Sự hiện diện của quý vị nói lên nỗi ưu tư về Quê Hương, Đất Nuớc và Truyền thống “Ly hương bất ly Tổ” của dân tộc Việt.
Ngày Họp Mặt Ðồng Hương hàng năm cũng là dịp để các thế hệ sinh ra và lớn lên trên quê hương thứ hai, có cơ hội hiểu biết thêm về nguồn cội của mình. Xin hãy đưa các con cháu đến tham dự…

Trân trọng,
San Jose, ngày 10 tháng 01-2017
TM. Ban Tổ Chức

Trần Quốc Phiệt

Hội Trưởng

*****
Về Ngày Hội Ngộ Tân Niên: Bà con Quảng Trị-Ðông Hà & thân hữu có hảo tâm yểm trợ tài chánh, xin liên lạc với ông PHIỆT, Hội Trưởng(408)858-7989; Ðinh Phúc, (408) 904-8403; Hiệp-Thìn (408) 621-8607; Hiền-Hoa (408) 807-1376; Nhơn (408) 646-3821. 
Ngân phiếu xin ghi:
Quangtri Mutual Assistance Association,
 gửi về:         
      Ô. TRẦN QUỐC PHIÊT
        2986, MtClare, San Jose, CA 95148

Chương Trình Tổng Quát

10-11:00 AM: Ðón tiếp đồng hương & thân hữu
11:05 AM đến 12:35 PM
  • Nghi thức Khai Mạc (Chào cờ & Mặc niệm)
          Giới thiệu một số quan khách
         Lời chào mừng của Ban Tổ Chức -
       Lễ Dâng Hương lên bàn thờ Giang Sơn
          Tường trình Sinh Hoạt Năm 2016
  Báo cáo tài chánh
Mừng THỌ các vị cao niên nhất trong ngày Hội Ngộ
Mừng tuổi các cháu tuổi nhỏ nhất trong ngày Hội Ngộ
         Lì Xì đầu năm cho các cháu bé
           Trao Phần Thưởng Khuyến Học

12:35 PM: Ăn trưa với các món quê hương
1:20 PM-3:00 PM:Văn Nghệ và xen kẻ
                   Xổ Số May Mắn Ðầu Xuân
3:05: Ban Tổ Chức Cạm Tạ


GIẢI KHUYẾN HỌC

   Hội Viên có con em từ lớp 7 đến lớp 12 (có điểm từ 3.8 trở lên), muốn tham dự vui lòng  gởi bản sao phiếu điểm đến GS Lê Đình Cai,
     hạn chót là ngày 02.tháng 02.năm 2017.
   Xin ghi tên và số điện thoại của phụ huynh trên phiếu điểm để liên lạc.

    Kể từ năm 2017, Hội sẽ vinh danh các tân khoa Quảng Trị (từ MA trở lên) để cùng tự hào về ngạch đất quê hương. Xin quý phụ huynh gửi bản sao văn bằng đến:
GS Le Dinh Cai ,3812 Deedham Ct ,
San Jose.CA 95148 .DT :408 363 1448.
   Chúng tôi  rất mong sự đóng góp của đồng hương cho Quỷ Khuyến Học. Chi phiếu gởi về
     ông Trần Quốc Phiệt, (memo: KhuyenHoc).


Tuesday, November 8, 2016

CUỘC HỌP TRÙ BỊ NGÀY HỘI TÂN NIÊN ĐINH DẬU 2017
HỘI ĐỒNG HƯƠNG VÀ THÂN HỮU QUẢNG 

TRỊ BẮC CALIFORNIA

BIÊN BẢN CUỘC HỌP TRÙ BỊ NGÀY HỘI 

TÂN NIÊN ĐINH DẬU 2017

Địa điểm:    Tư gia Anh Chị  PHẠM THÁI HỌC:
1231 Summer Blossom Ave. San Jose
Thời gian:    3:30PM đến 7:00 PM  NGÀY 6/11/2016
Thành phần tham dự: Ban Cấp Hành Hội và quý vị trong Ban Điều Hành.

NỘI DUNG
Mục đích: Chuẩn bị cho ngày hội ngộ tân niên Đinh Dậu 2017 sắp tới. Số người tham dự hơn 20
người, tất cả đều nằm trong Tân Ban Chấp Hành Hội.
Mở đầu buổi họp, Ông Hội Trưởng cám ơn anh chị Học Sâm đã có nhã ý mời BCH họp tại tư gia
và cũng chào mừng cùng chúc sức khoẻ của tất cả quý anh chị hiện diện tham dự.
Xác định địa điểm và cách tổ chức:

Địa Điểm: Hội Trường Trường Tiểu Học Hellyer Elementary School như mọi năm:
725Hellyer Ave
San Jose, Ca 95111 - 1523
Thời gian: 10:00 AM -3:00 PM

Phân công trách nhiệm:

- Trưởng ban tổ chức: (Điều hành Tổng Quát): Ông Hội Trưởng Trần Quốc Phiệt, với sự giúp đỡ
của Hội phó nội vụ Ông Nguyễn Ngọc Hùng và Hội Phó ngoại Vụ Bà Võ Thị Hạ. Ngoài ra các
vị trong ban Tham Vấn đều được mời tham gia trong từng lãnh vực quen thuộc.
- Thuê mướn hội trường và đóng bảo hiểm: G/s Trịnh Huy Trường, Nguyễn Ngọc Hùng
-Trang hoàng khánh tiết: Nguyễn Ngọc Hiền, Lê Hiệp, Hoàng Thưởng, Nguyễn Văn Ngãi ...
(+thân hữu Bình Điền đã hứa, nhờ anh Ngãi liên lạc).
- Làm panel mới: mẫu trình bày do GS Nguyễn Châu (treo trước cửa chính vào Hội Trường)
font đề bảng mới như sau: (sẽ treo ở ngoài)
                                                                 
NGÀY HỘI ĐỒNG HƯƠNG & THÂN HỮU
QUẢNG TRỊ
BẮC CALIFORNIA

- Ngoài ra GS Châu sẽ tìm phong bàn thờ với ý nghĩa Vọng Bái Chư Vị Thần Hoàng, Tiền Khai Khẩn Hậu Khai Canh thuộc địa danh Quảng Tri

   Thông tin Quảng bá:

1-Thời gian đăng thông báo: Báo Calitoday và các báo khác cùng Radio Phố Đêm. Thời
gian vào đầu tháng Hai 2017

2-Vietoday: Giám Đốc Lê Đình Bì sẽ giúp vấn đề phát tin 1 tuần vào tháng 12/2016 và
tháng 1/2017 cho các tiểu bang xa. Sau đó sẽ liên tục đọc trên TV vào đầu tháng Hai  /
2017 tại địa phương.  Sau ngày Hội 1 tháng sẽ phát lại trên băng tần 2079 cho người ở
tiểu bang xa.

Hai Talkshow: Giám Đốc Vietoday sẽ có 1 Talkshow trước ngày Hội 1 tuần lễ.

GS Châu sẽ hướng dẫn 1 TALKSHOW trên CALITODAY

3- In Thiệp Mời: sau khi thuê xong hội trường chắc chắn mới in thiệp mời, trong thiệp
mời có phổ biến Giải Khuyền Học. Gởi ra trước ngày Hội Ngộ 3 tuần lễ. (G/S Châu nhận
giúp...)

Văn Nghê

1-Anh Trưởng ban Văn Nghệ Lê xuân Suyền đảm trách ban văn nghệ chủ yếu "cây nhà lá vườn" trong Hội. Khách phương xa chỉ tham dự với tính cách khách mời.

2- Anh Suyền chịu trách nhiệm MC chính trong ban văn nghệ và toàn quyền phối trí thời gian cùng phân công hay sắp đặt người và bài hát.

3-Ban nhạc anh Suyền lo xong cũng như mời sự cộng tác một số ca sĩ chuyên nghiệp

Điều Hợp Buổi Lễ : các anh Nguyễn Ngọc Thuỵ và Đinh trọng Phúc

-  Chương Trình do MC chính THUỴ nắm. Xong từng phần mới giao qua cho MC văn nghệ và có thể xen vào lại khi cần thiết.

Ẩm Thực

 1- Chị Hoa tình nguyện làm Trưởng Ban

2-Dự trù 300 khẩu phần-  đã cho biết phần dự chi năm ngoái và không nhất thiết phải ngang  đó

3- Đã họp với quý chị trong BCH về các món và đồng ý giao trách nhiệm từng món ẩm thực cho từng chị. Tất cả đều đã đồng thuận trong buổi họp này. Có bàn bạc về chuyện đảm trách nhân sự phụ nữ trong khi phân phối ẩm thực

4- Vào buổi họp trù bị thứ 2 sẽ bổ khuyết thêm

Ban Tiếp Tân

1-Chị Lê Đình Vọng trưởng ban: phụ tá các chị Huệ, Thuỷ, Tình, Oanh...

2- các  anh Phạm Thái Học và Đinh Trọng Phúc tiếp đón quan khách - ghi danh sách khách mời để giới thiệu

 3-Ban tiếp tân phải ngồi không bỏ bàn trống sớm?

Khuyến học và Quà Tăng

1- GS Lê Đình Cai trưởng ban Khuyến Học đề nghị lập danh sách từ cấp 2 trở lên Đại Hoc (Thạc sĩ tới Tiến Sĩ ), tất cả đồng ý.

2- Kết quả đã tốt nghiệp tính theo niên khoá cuối 2016

3-Bảng vinh danh dành cho các em tốt nghiệp Đại Học của các Đại Học có vị thế tại Mỹ như UC hay private schools...

Báo Cáo Thủ Quỷ

1- Anh Hồ Đắc Nhơn  đã báo số tồn quỹ trong tại nhà băng trong buổi họp

2-Lưu ý hoá đơn rõ ràng để chi trả lại

3- Quỹ Khuyến Học dư GS Cai đã gửi tại thủ quỹ  

Gầy dựng thế hệ trẻ

Ông Hội Trưởng đã nêu ý kiến vấn đề gầy dựng thế hệ trẻ tiếp nối, sẵn sàng tổ chức buổi hội ngộ riêng cho các em. Trong đó hội đề bạt các con em ưu tú và tâm huyết của anh chị Lê Đình Cai, của chị Ni...Yêu cầu các gia đình QT khuyến khích con em tham gia sinh hoạt trong nhóm trẻ Quảng Trị.

Định Ngày Tổ Chức

Ngày Hội Ngộ sẽ là ngày 12 tháng Hai, năm 

2017 (nhằm ngày 16 tháng Giêng Đinh Dậu)

- Sẽ có buổi họp kiểm tra cuối cùng vào ngày 5

 tháng 2, 2017 (9 tháng Giêng Đinh Dậu) tức 

trước ngày Hội đúng 1 tuần.

 Buổi họp chấm dứt lúc 7 :00 PM. 

Nhìn chung buổi họp đã diễn ra trong bầu không khí thân thiện, đầm ấm mang đầy tính xây dựng tình đổng hương, đổng cảnh nơi đất khách quê người.
                                                                               
====================================== 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NGÀY HỌP TRÙ BỊ 

(left to right)CÁC ÔNG NGUYỄN NGỌC HÙNG, PHẠM THÁI HỌC, HOÀNG THƯỞNG, LÊ XUÂN SUYỀN, NGUYỄN CHÂU

các bà: Nguyễn VÂn Thìn, Hương (chị Phiệt) Tuý Huệ, Bảo Kiếm

                              các ông: Đinh trọng Phúc, Hồ Đắc Nhơn, Lê Hiệp
                    các bà: Võ thị Hạ, Thuý Nga, Hoàng thị THÌNH, Mai (bà Ngãi)

                                      các ông: Lê xuân Suyền, GS Nguyễn Châu

                                    2 ÔNG NGUYỄN NGỌC HÙNG, PHẠM THÁI HỌC,
                                                                    Tuy Hue
                                                     Chị Phan thị Hồng Hoa
                                                  Ông HT Trần quốc Phiệt
                                                     GS Lê Đình Cai, ông Nguyễn Hiền, Ông HT Trần quốc Phiệt
Tuesday, September 27, 2016

Văn Tế Chiến Sĩ Trận Vong, Anh Hùng Tuẫn Tiết Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 mới tìm thấy mộ.

YOUTUBE

Văn Tế Chiến Sĩ Trận Vong, Anh Hùng Tuẫn Tiết
Nhân Lễ Cầu Siêu cho 36 chiến sĩ VNCH tử trận trong Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 mới tìm thấy mộ.

Than ôi!
Dòng lịch sử thăng trầm diễn biến, vận nước nhà gặp khúc bi thương
Xót non sông thống khổ dập vùi, thường dân tộc lâm hồi tăm tối!

Hỡi ôi!
Cuộc thành bại cơ trời khôn cãi,
Miền Tự Do đã thất thủ oan khiên!
Hiệp định Geneve phân rõ đôi miền,
Bởi giặc Cộng đưa quân xâm chiếm.
Khói lửa ngợp trời, bom đạn rền vang
Tử biệt, sinh ly đau thương, tràn máu lệ...

Nhớ linh xưa:
Vì nước, vì nhà! tấm thân đành xem nhẹ,
Chiến đấu kiên cường, quyết bảo vệ miền Nam
Gươm Lê Lợi, pháo Quang Trung, không lùi bước trước giặc thù Cộng sản
Chí Diên Hồng, hồn Thái Học, quyết tiến lên vì lý tưởng Tự Do.
Chữ hy sinh tâm niệm từng giờ, lòng son sắt với núi, rừng, biển đảo….
Diệt bạo tàn, dẫu chết không nguôi, dâng tính mệnh bảo toàn đất nước Việt.

Nhưng than ôi!
Trước giặc thù quỷ đỏ tàn hung
bạn đồng minh bỗng giữa đường bỏ cuộc
Việt Nam Cộng Hòa phải đơn độc giao tranh
Thiếu vũ khí, thế lại cô, nên dẫu oanh liệt cũng khôn đường chống đỡ!
Đoàn quân bách thắng đành buông súng, nhận cuộc bại vong...
Ðất nước mất vào tay giặc Cộng, cửa nát nhà tan, dân tộc điêu linh
chế độ Mác-Lê, đưa cả nước vào đường thê thiết…

Hai mươi năm từng chiến đấu lao lung,
Tướng sĩ, quân dân một lòng son sắt
Dòng Bến Hải, gió sầu đau chia cắt
Dãy Trường Sơn, mưa hận tủi phân ly
Năm bảy lăm: vận nước gặp gian nguy, đường chiến đấu hy sinh là mệnh số!
Chữ “Trung Nghĩa” ngàn sau ngời sáng tỏ, những anh hùng tuẫn tiết với quê hương!
Hồn tử sĩ lung linh triều kim cổ, mặt chinh nhân khôn vẽ nét truân chuyên
Mịt mờ đất khách theo dấu quê hương, ngọn nến bập bùng chạnh niềm cổ độ...
Mười sáu ngàn nấm mộ nghĩa trang, chốn Biên Hòa tha ma hoang vắng
Bốn mươi mốt năm dài hồn lẩn thẩn, không tiếng kèn truy điệu, chẳng khói hương!
Biết bao nhiêu mồ mả thê lương, cốt hài phiêu lạc
Khó truy tìm…hồn cô lẻ bi thương

Hỡi Ôi!

Vẫn biết đã anh hùng thì chẳng ngại, chuyện tử sinh coi nhẹ tựa hư không
Chỉ tiếc cho vận nước gặp lúc cùng, nên thân phận phải bèo trôi sóng vỗ.
Chốn tù ngục, lưu đày... bao lao khổ, tấm thân tàn vùi dập giữa rừng hoang
Nơi cõi âm, đói khát... lang thang, hồn uổng tử ủ ê trong trường dạ...

Chúng tôi nay:
Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Bắc Cali
Các Hội Ðoàn cựu quân, dân, cán chính
Ðồng Hương Tỵ Nạn Cộng Ðồng Hải Ngoại...

Nhân lễ cầu siêu 36 hương linh chiến sĩ
Trước bàn thờ cùng đốt nén tâm hương
Niệm tưởng mười phương trận vong chiến sĩ
Tướng lãnh anh hùng tuẫn tiết với non sông
Các oan hồn chiến nạn, thảm cảnh biển Ðông
Kinh tế mới rừng sâu, chốn ngục tù lao khổ...

Cơ huyền diệu lẽ trời chưa rõ
Hồn linh thiêng xin chứng giám lòng thành
Hộ phù Tổ Quốc Việt Nam
Giúp dân tộc thoát bàn tay loài quỷ đỏ.

Thân hữu tử, khí hùng bất tử,
“Ngọc dù tan, tinh túy nào phai
Chết vì Tổ quốc linh oai
Trận vong chiến sĩ thượng đài siêu sinh

Nhân dân, Tổ quốc tri ân
Anh hùng, chiến sĩ sử xanh rạng ngời…
Hồn thiêng xin hãy nhậm lời
Âm siêu, dương thái cuộc đời an vui…

Thượng hưởng!

Nguyễn-Châu

Phụng soạnThursday, July 21, 2016

PICNIC HÈ LIÊN TRƯỜNG QUẢNG TRỊ: Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016
Thân ái kính mời quý vị đang ở Bắc California tham dự 

PICNIC HÈ LIÊN TRƯỜNG QUẢNG TRỊ: Chủ Nhật, 14

 tháng 8, 2016 @ 11 giờ sáng tại Công Viên Boggini,

 góc đường Remington Way và Millbrook Drive, 

TP San Jose, CA 95148.

Friday, July 15, 2016

Tường Trình Sinh Hoạt Hội Đồng Hương QUẢNG TRỊ BẮC CALI 2015-2016

  HỘI ĐỒNG HƯƠNG
      &  THÂN HỮU
QUẢNG TRỊ BẮC CALIBan Tham Vấn

Ông Hoàng Xuân Định
Ông Nguyễn Châu
Ông Trịnh Huy Trường
Ông Lê Đình Cai
Bà Lê Đình Vọng
Ông Nguyễn Hiền

Ban Điều Hành
(2016-2018)
Hội trưởng:
Ông Trần Quốc Phiệt
Hội Phó Nội Vụ:
Ông Nguyễn Ngọc Hùng
Hội Phó Ngoại Vụ:
Cô Võ Thị Hạ

Hội Phó Xã Hội-Tương tế:

Ông Phạm Học


Tổng Thư Ký:

Ông Đinh Trọng Phúc

Thủ quỹ:
Ông Hồ Đắc Nhơn

Các tiểu ban chuyên trách:

Văn Nghệ: Ông Lê Xuân Suyền
Khuyến Học: Ong Lê Đình Cai
Tiếp Tân: Chị Huệ (Phúc), chị Hoa,
Trang Hoàng- khí mảnh:
Ô,Ô. Lê Văn Hiệp,
Nguyễn Hiền,Hoàng Thưởng
Ẩm Thực: gồm các chị:
-       Thìn, Huệ, Chư,
-       bà Lê Đình Cai,
-       chị Hoa, bà Nhơn...
Mừng Thọ và Xổ Số May Mắn
-       Ông Châu phụ trách
HỘI ĐỒNG HƯƠNG &THÂN HỮU QUẢNG TRỊ BẮC CALIFORNIA
QUANGTRI MUTUAL ASSISTANCE ASSOCIATION NORCAL

LÁ THƯ HỘI TRƯỞNGKính thưa quý đồng hương,

Thay mặt Ban Điều Hành Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Trị, cũng với tư cách cá nhân, tôi xin kính gởi lời chào trân trọng và thân mến đến tất cả đồng hương Quảng Trị Tỵ Nạn Cộng Sản hiện đang cư ngụ tại miền Bắc Cali.

Kính thưa quý vị,
"Chim có tổ, người có tông". Câu nói từ xa xưa của tiền nhân để lại cho chúng ta, nghe thì quen mà nhắc lại lúc nào cũng thấm thía, hồ như  đã truyền sẵn trong dòng máu, thấm vào tận đáy con tim, không những cho những ai đang sống tại nơi chôn nhau cắt rốn, mà còn đặc biệt đậm đà với những người vì vận nước phải lìa xa quê mẹ!

Chúng ta đã phải xa rời quê hương yêu dấu, để lại biết bao hình ảnh kỷ niệm của những chặng đời, vui buồn khổ đau nơi lối xóm ngõ làng, khu phố, bờ ao, khúc sông, ngọn núi, nhắc lại với muôn ngàn nuối tiếc khôn nguôi, nói sao cho cùng!

Trong tâm trạng của những con người đồng cảnh, mà thắm thiết hơn hết là đồng hương, chúng ta đã tìm đến với nhau, may mà đã từng quen biết lại càng thêm mặn mà, nếu bây giờ mới gặp qua nụ cười, câu chuyện cũng dễ dàng thông cảm dẩn đến tình thân, bởi một lẽ chung là chúng ta tìm đến vời nhau bằng trái tim Quảng Trị.

Ban Điều Hành xin đa tạ quý vị đã đến với Hội Tân Niên Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Trị Bắc Cali hằng năm.

Với tư cách là Tân Hội Trưởng nhiệm kỳ 2016-2018, tôi xin cám ơn quý vị Hội Trưởng tiền nhiệm, quý vị sinh hoạt trong Ban Điều Hành, đã rất thiện chí, bỏ nhiều công sức quý báu để vun đắp cho hội nhà có được ngày nay.

 Chúng tôi thiết tha kêu gọi quý bậc cha anh, khuyến khích lớp trẻ cùng dấn thân sinh hoạt, để chuẩn bị một thế hệ kế thừa ngõ hầu duy trì Hội tại hải ngoại.

Kính thưa quý đồng hương,
Tài sản quý báu mà Quảng Trị đã dành cho chúng ta là giọng nói, hãy đến với nhau, hãy nói với nhau, hãy lắng nghe nhau nói những lời thân thương bằng tiếng của quê hương mình trong những lần họp mặt.

Quảng Trị, Quảng Trị, Quảng Trị  yêu dấu của chúng ta ơi!
Trân trọng kính chào và chúc mọi điều như ý.

Hội Trưởng,
Trần Quốc Phiệt
  

Tường trình sinh hoạt 2015

Sinh hoạt của hội quảng trị trong năm 2015
A     Ban Xã hội và Tương tế:
-1/ Thăm viếng các đồng hương hội viên đau ốm và chia buồn với các gia đình có tang gia đình đồng hương Hoàng ngọc Biên (cụ bà Hoàng Ngọc Viên qua đời, thọ 96 tuổi/ ngày 17/3/2015.
-2/ Phân ưu với gia đình ông Lê Đình Giáo và đưa tiễn cụ bà Lê Đình Giáo đến nơi an nghỉ cuối cùng…
B     Ban giao tế:
-1/ Tham gia Đại nhạc hội Cám ơn Anh người thương binh VNCH kỳ 9 tại San Jose, đã bán giúp 100 vé và yễm trợ $200.
-2/ đã tham dự để tỏ tình thân hữu:
- Tiệc kỷ niệm thành lập binh chủng Thiết Giáp (liên quan đến cuu Trung tướng Hoàng Xuân Lãm, trưởng lão Hội quảng trị)
- Tiệc kỷ niệm thành lập Thủy Quân Lục Chiến, một binh chủng nhiều gắn bó với địa đầu giới tuyến Quảng Trị
- Tiệc tân niên hội đồng hương Thừa Thiên – Huế
- Tiệc tân niên đại hội CSQG vùng bắc California

                          ************************************************
BUỔI HỌP TỔNG KẾT
NGÀY HỘI NGỘ BÍNH THÂN 2016


Địa điểm: nhà riêng anh chị Trần Quốc Phiệt
2986 Mt CLARE Drive

San Jose, CA 95148

ĐT: (408) 858-7989

Thời gian: từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều

Chủ Nhật, Ngày 10 tháng 4/ 2016.

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

1/ Kiểm điểm công tác tổ chức (Rút ưu và khuyến điểm)
2/ Tường trình tài chánh (chi/ thu/ tồn quỹ vân vân)
3/ Thảo luận việc Kiện Toàn Ban Điều Hành (tăng cường nhân sự/chuẩn bị người để bầu làm Hội trưởng)
[Cấn có người lo nội vụ, ngoại vụ, kế hoạch vân vân]

4/ Chuẩn bị cho Ngày Hội Ngộ Tân Niên ĐINH DẬU – 2017 (Đề cử Trưởng Ban, phó ban và các bộ phận chuyên trách)
5/ Linh tinh
Trong buổi họp này, các đồng hương có mặt đã đồng ý với ông Nguyễn Châu mời anh Trần Quốc Phiệt đứng ra đảm trách chức vụ Hội Trưởng thay thế Hội Trưởng Nguyễn Châu đã 79 tuổi và qua bốn năm rồi. Ông Phiệt còn do dự thì lá phiếu của bà Phiệt đã quyết định khiến ông Phiệt không thể từ khước. Mọi người hân hoan (xem ảnh)


BÀN GIAO CHỨC VỤ

BIÊN BẢN BUỔI HỌP
Địa Điểm: tư gia anh chị Trần Quốc Phiệt--Mount Claire Dr. San Jose
Thời gian: Chủnhật 5/6/2016 từ 11am -3pm
Mục Đích:  Bàn Giao Chức Vụ Hội Trưởng
Tham Dự: 
Các ông:   Nguyễn Châu, Trịnh huy Trường, Nguyễn văn Hùng, Hoàng Mỹ

các ông bà Trần quốc Phiệt, Lê xuân Suyền, Lê đình Cai, Nguyễn ngọc Hùng, Hoàng Thưởng, Đinh trọng Phúc, Nguyễn Hiền, Nguyễn ngọc Thuỵ
Ông bà Ông Bà Hoàng Đoàn (đồng huơng từ Hawaii), chị  Mai    Địa điểm: nhà riêng anh chị Trần Quốc Phiệt
2986 Mt CLARE Drive

San Jose, CA 95148

ĐT: (408) 858-7989

Thời gian: từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều

Chủ Nhật, Ngày 10 tháng 4/ 2016.

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ


1/ Kiểm điểm công tác tổ chức (Rút ưu và khuyến điểm)
2/ Tường trình tài chánh (chi/ thu/ tồn quỹ vân vân)
3/ Thảo luận việc Kiện Toàn Ban Điều Hành (tăng cường nhân sự/chuẩn bị người để bầu làm Hội trưởng)
[Cấn có người lo nội vụ, ngoại vụ, kế hoạch vân vân]

4/ Chuẩn bị cho Ngày Hội Ngộ Tân Niên ĐINH DẬU – 2017 (Đề cử Trưởng Ban, phó ban và các bộ phận chuyên trách)
5/ Linh tinh
Trong buổi họp này, các đồng hương có mặt đã đồng ý với ông Nguyễn Châu mời anh Trần Quốc Phiệt đứng ra đảm trách chức vụ Hội Trưởng thay thế Hội Trưởng Nguyễn Châu đã 79 tuổi và qua bốn năm rồi. Ông Phiệt còn do dự thì lá phiếu của bà Phiệt đã quyết định khiến ông Phiệt không thể từ khước. Mọi người hân hoan (xem ảnh)BÀN GIAO CHỨC VỤ


BIÊN BẢN BUỔI HỌP

Địa Điểm: tư gia anh chị Trần Quốc Phiệt--Mount Claire Dr. San Jose
Thời gian: Chủnhật 5/6/2016 từ 11am -3pm
Mục Đích:  Bàn Giao Chức Vụ Hội Trưởng
Tham Dự: 
Các ông:   Nguyễn Châu, Trịnh huy Trường, Nguyễn văn Hùng, Hoàng Mỹ

các ông bà Trần quốc Phiệt, Lê xuân Suyền, Lê đình Cai, Nguyễn ngọc Hùng, Hoàng Thưởng, Đinh trọng Phúc, Nguyễn Hiền, Nguyễn ngọc Thuỵ
Ông bà Ông Bà Hoàng Đoàn (đồng huơng từ Hawaii), chị  Mai
                                                                                        
Mở đầu cuộc họp anh Trần Quốc Phiệt chính thức nhận hồ sơ từ ông cựu HT Nguyễn Châu và đồng thuận giữ lại BCH cũ của Hội cùng thêm 1 chức vụ mới là Phó Ngoại Vụ do Chị Lê đình Cai đảm nhận qua cuộc bỏ phiếu kín ngay trong buổi họp gồm 21 lá phiếu.
- BanTham Vấn ông cựu HT Nguyễn Châu sẽ vào trong ban tham vấn
-Ban Văn Nghệ vẫn giữ lại anh Lê xuân Suyền làm trưởng ban y như BCH cũ.
-Ngày họp tới sẽ định vào tháng 11 để phân công tác cho Tân Niên Đinh Dậu 2017.
-Ngoài ra trong buổi họp còn được nêu lên ý kiến về tổ chức Đại HỘi Toàn Quốc và đi đến kết luận thực lực hội nhà chưa có khả năng thực hiện được.
Buổi họp đồng ý vấn đề tổ chức thăm viếng ưu tiên các cụ quá yếu hiện nay như cụ Ngô đa Thiện, các anh Hồ Hiếu Trần văn Loan.
Có một số vấn đề về báo chí đặc san, hội cấm chỉ lấy danh xưng hội để in đặc san và hạn chế lấy hay phổ biến bài vở từ VN sang (mặc dù là cùng đồng huơng QT hay đồng môn)
Ngoài ra buổi họp đi đến đồng thuận duy trì 'tính Hội Làng" tức là chọn thuê hội trường Hellyer như cũ, không chọn hình thức đi đặt NHÀ HÀNG.
Về vấn đề KHUYẾN HỌC, không dừng lại ở bậc trung học mà còn lên thêm ở bậc đại
Buổi họp có nghe anh Hoàng Đoàn (Hawaii)trình bày chuyện đóng góp với phong trào Thảm Nạn Cá chết tai VN nhưng chưa có ý kiến KHẢ THI nào.
Nói tóm lại, trong buổi họp hôm nay mọi người đã được biết hội sẽ duy trì nhân sự trong BAN CHẤP HÀNH  CŨ
BCH có thêm 1 chức vụ phó Ngoại Vụ
Buổi họp tới sẽ được tổ chức vào tháng 11 -ngày giờ xin thông báo sau
Thư ký: Đinh trọng Phúc


THÔNG BÁO

Hôi có nhận được thư của Hội Cựu Quân Nhân/ĐPQ/NQ Tiểu Khu Quảng Trị mời toàn thể Ban Điều Hành Hội Đồng Hương và thân Hữu Quảng Trị tham dự buổi họp mặt. (do anh Nguyễn Đôn mang đến tận nhà)

Xin trân trọng thông báo và kính mời quý vị hiện diện để thể tình đoàn kết đồng hương, đồng cảnh.

Thời gian: 11:30 AM ngày 7 tháng 8 năm 2016
Địa điểm: Hội Trường Hometown Eatridge.
                 1955 Quimby Road
                 San Jose, CA 95112
 (Góc Quimby/Tully Road. kế chả cá Long Phụng)
 Đề nghị Thủ Quỳ Hội ký cho tấm check ủng hộ.

Trân trọng kính chào và hẹn gặp.
Hội trưởng,
Trần Quốc Phiệt

   CHÚC MỪNG TÂN KHOA
Được tin con trai
của anh chị Đinh Trọng Phúc/Trần Thị Túy Huệ,

cháu  ĐINH TRỌNG TRỮ KHANG vừa tốt nghiệp:

*Tiến Sĩ Y Khoa Ưu Hạng (Cum Laude)
Đại Học Y Khoa Harvard.(26/5/2016)

               * Tiến Sĩ Y Khoa Harvard- MIT HST (27/5/2016)

Và cô dâu Kathryn Đinh đồng khoa
*Tiến Sĩ Y Khoa Ưu Hạng (Cum Laude)
Đại Học Harvard (26/5/2016)

HỘI ĐỒNG HƯƠNG - THÂN HỮU QUẢNG TRỊ BẮC CALIFORNIA

Thân ái chúc mừng Gia Đình anh Chị Phúc Huệ và hai Tân Khoa Tiến Sĩ

                                                               Dr. Đinh Trọng Trữ Khang
và Dr.Kathryn Đinh.

Đây là phước huệ và vinh hạnh của hai họ Đinh-Trần, đồng thời cũng là niềm tự hào của đồng hương Quảng Trị và dân tộc Việt.
Xin Chúc Mừng và Chia sẽ niềm Tự Hào
về Quê Hương Quảng Trị.


TỪ HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ ĐẾN SÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HARVARD