Total Pageviews

Friday, February 28, 2014

GIẢI KHUYẾN HỌC 2013 ĐỒNG HUƠNG QUẢNG TRỊ BẮC CALIFORNIA


VỀ GIẢI KHUYẾN HỌC 2014 Quý đồng hương và thân hữu có con cháu từ Lớp 1 đến lớp 12, muốn dự giải K.H. xin vui lòng gửi bản Phiếu Ðiểm (từ 3.8 trở lên) đến: Giáo Sư Lê Ðình Cai, số 3812 Deedham Court, San Jose, CA 95148, ÐT: (408) 363-1448. Hạn chót: ngày 20/02-2014. Các Yễm Trợ Quỹ Khuyến Học, xin ghi : Quangtri Mutual Assistance Association, gửi về:GS Lê Ðình Cai ở địa chỉ trên. 

 KHUYEN HOC QUY TY 2013 CACH DAY 1 NAM !

2013  giáo sư Lê đình Cai trưởng ban Khuyến Học


 Dù khó khăn nhưng hội luôn cố gắng duy trì GIẢI KHUYẾN HỌC hàng năm để khuyến khích thế hệ con cháu đồng huơng QT  tiếp tục cố gắng học hành vươn lên nơi xứ người. Bà con đồng huơng QT tin tưởng rằng với truyền thống hiếu học bao đời nay, chắn chắn trong thời gian ngắn tới đây tại hải ngọai sẽ còn thêm nhiều những gương sáng thành đạt của thế hệ  con cháu đồng huơng Quảng trị nữa .

GIAI KHUYEN HOC NAM 2005

No comments:

Post a Comment