Total Pageviews

Wednesday, September 11, 2019

PHÂN ƯU

Vô cùng thương tiếc nhận tin buồn
thân mẫu của bà Phạm Minh Tâm là nhạc mẫu của anh Thái Văn Hòa:

Cụ Cố Quả Phụ PHẠM VĂN TƯỜNG
Nhủ danh Anna Maria Vũ Thị Thược

Sinh quán Bất Bạt, Tây Sơn, Việt Nam.
Đã qua đời vào lúc 10 sáng, ngày 03 tháng 9 năm 2019 (05/8/Kỷ Hợi).

HƯỞNG THƯỢNG THỌ 93 TUỔI

Xin thành kính chia buồn cùng anh chị Thái Văn Hòa và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ Cố sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Trị Bắc Cali.

*****


Tuesday, August 20, 2019

PHÂN ƯU
Được tin buồn:

Cụ Ông LÊ ĐÌNH GIÁO
Pháp Danh: TÂM CHẾ

Quê quán: Làng Bồ Bản, Phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
Vừa tạ thế ngày 16 tháng 8 năm 2019
Tại San Jose, California, Hoa Kỳ
Hưởng Thọ: 94 tuổi
Tang lễ sẽ cử hành từ ngày 28/8 đến ngày 29/8/2019 (Hỏa táng)
Tại Oak Hill Funeral Home – San Jose

Xin thành thật chia buồn cùng tang quyến
Nguyện Cầu hương linh TÂM CHẾ LÊ ĐÌNH GIÁO
Sớm Vãng Sinh An Lạc Quốc

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
HỘI ĐỒNG HƯƠNG & THÂN HỮU QUẢNG TRỊ
BẮC CALIFORNIA