Total Pageviews

Tuesday, November 19, 2019

THIỆP MỜI TÂN NIÊN CANH TÝ

HỘI ÐỒNG HƯƠNG & THÂN HỮU QUẢNG TRỊ

BẮC CALIFORNIA

Quang Tri Mutual Assistance Association of NorCal

T H I Ệ P   M Ờ I


HỘI NGỘ TÂN NIÊN CANH TÝ 2020

Chúc Mừng Năm Mới

Trân trọng kính mời quý vi tham dự

HỘI NGỘ TÂN NIÊN CANH TÝ 2020

Chủ nhật, 02 tháng 02, 2020
(nhằm ngày 9 tháng Giêng, Canh Tý)
Từ 10:30 giờ sáng đến 3 giờ chiều
@ Grand Fortune Seafood Restaurant
4100 Monterey Rd., Suite 108
San Jose, CA 95111

Trân trọng,


Trần Quốc Phiệt
Hội Trưởng
***
Để tiện việc sắp xếp, xin quý vị lấy PHIẾU THAM DỰ trước ngày 26/01/2020
(Giá ủng hộ:  $50:00/người)

Liên lạc: Ô Phiệt (408)858 7989;

Ô Hùng (408) 482 0733; Ô Học (408) 373 2114

hoặc email: hathaius@yahoo.com

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT

(KHAI MẠC ĐÚNG GIỜ)

  10-30 -11:00 AM: Ðón tiếp đồng hương & thân hữu

  11:00 AM - 11:45 PM: - Nghi thức khai mạc

- Lễ tưởng niệm hướng về Tổ Quốc

- Giới thiệu thành phần tham dự

- Lời chào mừng của Ban Tổ Chức

- Tường trình sinh hoạt năm 2019

- Trao bảng tuyên công

- Lì Xì đầu năm cho các cháu bé

- Trao phần thưởng khuyến học*

  12:00 PM: Tiệc thân mật, văn nghệ, & xổ số

  2:55 PM: Lời cảm tạ của Ban Tổ Chức

  *Hội viên có con em từ lớp 7 đến lớp 12 đạt điểm từ 3.8 trở 

       lên, muốn tham dự, vui lòng gởi bản sao phiếu điểm đến:

                   GS Lê Đình Cai

 3812 Deedham Ct., San Jose. CA 95148

   (Hạn chót là ngày 15 tháng 01 năm 2020. Xin ghi tên và số 

điện thoại của phụ huynh trên phiếu điểm để liên lạc.)
   
Chúng tôi rất mong sự đóng góp của đồng hương cho Quỹ 

Khuyến Học.

  Mọi chi phiếu gởi về: Quang Tri Mutual Assistance Association

                          2986 Mount Clare Dr., San Jose, CA 95148

Thursday, October 24, 2019

PHÂN ƯU ÔNG NGUYỄN HUẾPHÂN ƯU
Nhận tin buồn

Ông NGUYỄN HUẾ
Cựu Sĩ Quan Cảnh Sát Quốc Gia VNCH
Khóa 7 Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia

Đã từ trần lúc 4 giờ chiều ngày 22 tháng 10  năm 2019
(nhằm ngày 24 tháng 9 năm Kỷ Hợi)
Tại Bệnh Viện General Hospital
Thành phố Stockton, tiểu bang California, Hoa Kỳ.

HƯỞNG THỌ 69 TUỔI
 *
Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Ông Nguyễn Huế được thanh thoát về cõi vĩnh hằng.
*
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Trị Bắc California

********************* 


Thursday, October 17, 2019

PHÂN ƯU BÀ LỮ THỊ NGÒ


Nhận tin buồn

Bà LỮ THỊ NGÒ
Pháp Danh Tâm Diệu Lan
Quê quán Kim Đâu, Cam Lộ, Quảng Trị.
Hiền Thê của Ông LÊ CÔNG THƠ.

Đã tạ thế lúc 5:10 AM ngày 05 tháng 10 năm 2019 (nhằm vào giờ Mão, ngày 7 tháng 9, năm Kỷ Hợi tại Milpitas, California, USA

HƯỞNG ĐẠI THỌ 90 TUỔI
 *
Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Bà Lữ Thị Ngò sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Trị Bắc Cali.

*

Friday, September 20, 2019

PHÂN ƯU

Nhận tin buồn

Ông PHAN VĂN TÚ
Pháp danh TRỪNG DUYỆT.
Quê quán Nhan Biều, Triệu Phong, Quảng Trị.

Nguyên Trung Tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Cựu SVSQ/Trừ Bị khóa 4 Thủ Đức
Nguyên Chánh sự Vụ Sở Nghiên Cứu Kế Hoạch Tổng Nha Tài Chánh
Bộ Quốc Phòng
Đã tạ thế ngày 13 tháng 9 năm 2019 tại San Jose, California.

HƯỞNG THƯỢNG THỌ 92 TUỔI
 *
Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Ông  Phan Văn Tú sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Trị Bắc Cali.


*

Wednesday, September 11, 2019

PHÂN ƯU

Vô cùng thương tiếc nhận tin buồn
thân mẫu của bà Phạm Minh Tâm là nhạc mẫu của anh Thái Văn Hòa:

Cụ Cố Quả Phụ PHẠM VĂN TƯỜNG
Nhủ danh Anna Maria Vũ Thị Thược

Sinh quán Bất Bạt, Tây Sơn, Việt Nam.
Đã qua đời vào lúc 10 sáng, ngày 03 tháng 9 năm 2019 (05/8/Kỷ Hợi).

HƯỞNG THƯỢNG THỌ 93 TUỔI

Xin thành kính chia buồn cùng anh chị Thái Văn Hòa và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ Cố sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Trị Bắc Cali.

*****